Veelgestelde vragen

Hieronder vind je een overzicht van de veelgestelde vragen.

Aanmelden

Leuk dat je (vaker) op de fiets of e-bike naar je werk wil komen en je aan wilt melden bij ons fietsprogramma. Via deze link kan je je aanmelden.

Ja, iedereen kan zich inschrijven; als je werkgever in Hilversum is gevestigd, je studeert in Hilversum of woonachtig bent in Hilversum (of werkzaam bent bij Sherpa of Amerpoort).

Staat je werkgever niet als deelnemende werkgever vermeld op deze lijst?  Dan kan je werkgever zichzelf aanmelden via deze pagina.
Andere optie is om je evengoed aan te melden en de gegevens van je werkgever met contactgegevens achter te laten. Wij nemen contact op met je werkgever. Zodra je werkgever mee wilt doen, dan nemen wij je contact op zodat je alsnog mee kunt doen!

Als je al fietst dan kan je direct de Ring-Ring app downloaden (voor Android of iPhone) en mee doen aan de fietsactie Hilversum Fietst.

Als je nu nog automobilist bent dan moet je je via deze pagina aanmelden. Na het aanmelden en het invullen van een vragenlijst vragen wij je 2 weken deel te nemen aan een testperiode. Na de testperiode gaan we kijken of je inderdaad met de auto minimaal 2 dagen in de spits rijdt met de auto. Je ontvangt van ons bericht zodra je officieel deelnemer bent.

Ja iedereen is bij ons welkom! Fietst je al naar het werk en wil je ook mee doen aan de Hilversum Fietst? Dat kan! Download direct de Ring-Ring app (voor Android of iPhone), je maakt geen aanspraak op een (financiële) beloning maar je kan wel gebruik maken van de voordelen van de Ring Ring app; inzicht in fietsbewegingen, fietsen voor het lokale doel en fietskilometers sparen die in te wisselen zijn via de Ring-Ring app. Ook kan je gratis een dag een e-bike proberen bij een lokale rijwielhandelaar.

Er is op dit moment geen uiterste aanmelddatum.

Ja dat is mogelijk als je nu met auto minimaal 2 dagen in de spits rijdt. Als je al  fietst dan is het helaas niet mogelijk om deel te nemen.

Ja dat is mogelijk als je nu met auto minimaal 2 dagen in de spits rijdt, maar ook als je als fietst.

Beloning algemeen

Als je vaak met de auto gaat en je wilt gaan fietsen, dan kan je in aanmerking komen voor een beloning. Als uit de vragenlijst en de testperiode blijkt dat je inderdaad met de auto reist dan ben je officieel deelnemer aan Hilversum Fietst.  Na toelating heb je de keuze uit 2 vormen van beloningen:

 • Aanschaf subsidie (e-) fiets subsidie
 • Vouchers / cadeaubonnen

Daarnaast kom je in aanmerking voor de volgende beloningen:

 • E-bike probeeractie
 • Sparen voor een lokaal doel
 • Sparen via de Ring-Ring app

Als je al fietst, dan kom je in aanmerking voor een beloning. Je kunt direct starten door de Ring-Ring app te downloaden en te sparen voor 3 vormen van beloningen:

 • E-bike probeeractie
 • Sparen voor een lokaal doel
 • Sparen via de Ring-Ring app

Bekijk deze pagina voor meer informatie.

Als je vaak met de auto gaat en je wilt gaan fietsen, dan kan je in aanmerking komen voor een beloning. Als uit de vragenlijst en de testperiode blijkt dat je inderdaad met de auto reist dan ben je officieel deelnemer aan Hilversum Fietst.  Pas na de testperiode weten we pas of u in aanmerking komt voor de subsidie.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele aanschafkosten voor een fiets indien blijkt dat u niet wordt toegelaten tot de fietsactie.

Indien je op vakantie gaat hoef je dit niet door te geven aan ons. Voor ons is het van belang dat je uiterlijk op 31 december 2017 minimaal 40 ritten van of naar je werk hebt gefietst. Als dit wordt onderbroken wordt door een vakantie en/of vrije dagen dan is dat geen probleem. Indien je 8 weken geen ritten hebt geregistreerd dan zullen wij je uitschrijven.

Uit gedragsonderzoek blijkt dat mensen soms een duwtje in de rug nodig hebben – een ‘trigger’ – om hun bestaande gedrag aan te passen. Een beloningsprikkel kan hieraan een belangrijke bijdrage leveren.

Verder zorgt de beloningsprikkel ervoor – mits deze gedurende een bepaalde periode geldt – dat dit niet eenmalig is, maar gedurende een bepaalde periode van bijv. een aantal maanden mensen prikkelt om het ‘gewenste gedrag’ te blijven vertonen. Na een bepaalde periode neemt de effectiviteit van een beloningsprikkel af c.q. is deze uitgewerkt. Dan is de gedragsverandering bij veel mensen ingesleten, anders gezegd: men is hieraan gewoon geraakt.

Hilversum Fietst richt zich primair op blijvende of structurele gedragsverandering. Dus overstappen uit de auto naar de fiets/e-bike. We weten dat forenzen, die dat doen, dit ook blijven doen (duurzaamheidseffect). Tegelijkertijd weten we uit gedragsonderzoek dat automobilisten, die tijdelijk een andere route nemen of op een ander tijdstip rijden – vanwege wegwerkzaamheden – na afloop van deze wegwerkzaamheden weer snel hun ‘oude‘ gewoontegedrag gaan vertonen. Dit leidt aldus niet tot duurzame gedragsverandering. Gelet hierop zetten we hier niet op in.

Werkgever

Is uw bedrijf gevestigd in Hilversum? Dan bent u van harte welkom om mee te doen met Hilversum fietst. Vul hier uw contactgegevens in en wij nemen binnen 5 werkdagen contact met u op.

Uw bedrijf of organisatie dient gevestigd te zijn Hilversum. Bedrijven buiten de gemeente Hilversum kunnen helaas niet meedoen aan het programma Hilversum Fietst, met uitzondering van Sherpa en Amerpoort.

Nee, er zijn geen kosten verbonden aan deelname aan Hilversum fietst. De samenwerking betreft een inspanningsverplichting. Basisvoorwaarde is dat u als werkgever een zichtbare positieve en actieve houding heeft naar uw medewerkers die op de fietst of e-bike naar het werk komen of dit willen gaan doen.

 • U informeert uw medewerkers actief via uw communicatiekanalen door de door ons aangeleverde communicatiemiddelen. Dit kan website zijn, intranet, brieven en/of het ophangen van posters bij de ingang, lift en in de kantine.
 • Iemand bij uw organisatie (bij voorkeur HR/personeelszaken) is aanspreekpunt voor zowel Hilversum Fietst als uw medewerkers. Hilversum Fietst bespreekt met deze persoon de resultaten en voortgang van het programma; medewerkers kunnen voor algemene vragen terecht bij deze persoon.
 • U werkt mee een enquête van Hilversum Fietst die we aan het eind van het programma versturen.

Ja de werknemer ontvangt de beloning direct vanuit ons, hierop zijn geen belastingen verschuldigd. Het betreft dus een netto beloning.

Nee, de beloning wordt vanuit programma Hilversum Fietst betaald. Er is geen tussenkomst van u als werkgever tussen.

Bij aanmelding controleren we bij u of de deelnemer daadwerkelijk werkzaam is bij u en of de deelnemer inderdaad voorheen met de auto naar het werkt komt. Vervolgens bekijken we de verplaatsingen van de woon naar relevante bestemmingslocaties. Alle ritten worden getracked via de Ring-Ring app. Hiervoor wordt gebruikt gemaakt van GPS. Op basis van algoritmes (waarbij o.a. gekeken wordt naar snelheid en routes) wordt automatisch afgeleid of er sprake is van een auto of fiets.

Alleen deelnemers die een ID aanmaken in de speciale app komen in aanmerking voor beloning. Wanneer deze ID ritten per fiets maakt tussen de vooraf opgegeven woonlocatie naar de vooraf opgegeven werklocatie, komt deze in aanmerking voor beloning. Dat betekent dat de echtgenoot of buur dus exact dezelfde reis zou moeten maken als de betreffende deelnemer. De kans hierop is uitermate klein. Daarnaast worden via datamining dagelijks data-analyses uitgevoerd door een analist om opvallende patronen te herkennen, zoals een mismatch tussen het referentieprofiel en het feitelijke vertoonde gedrag, het ontbreken van ID gegevens tijdens een rit of het herkennen van twee parallelle sporen (twee GPS sporen die exact hetzelfde zijn, duidt op gebruik van twee telefoons). Wanneer een onterechte beloning wordt vermoed, wordt er contact opgenomen met de deelnemer om nadere informatie te verschaffen en de administratie op orde te krijgen.

Ik ga vaak met de auto

 • Minstens 2 dagen per week (of 4 ritten tijdens de spits) de auto laat staan en de fiets gebruikt om de spits te mijden. Dit kan zijn door voor, tijdens of na de spits te fietsen.
 • Uit de testperiode naar voren komt dat je daadwerkelijk tijdens de spits in de auto rijdt.
 • Je daadwerkelijk anders wilt gaan reizen. Stel dat je voorafgaand aan je deelname 5 dagen per week met de auto en 0 dagen per week met de fiets naar je werk gaat. Je moet dus minimaal 2 dagen per week de auto verruilen voor de fiets.
 • Je werkgever in Hilversum is gevestigd, je studeert in Hilversum of woonachtig bent in Hilversum
 • Alle fietsritten registreert met de Ring-Ring app
 • Je beschikt over een Android of iOS smartphone

Bij aanmelding controleren wij jouw gegevens op basis van de vragenlijst. Vervolgens bekijken we de verplaatsingen van de woon naar relevante bestemmingslocaties. Dagelijks worden jouw ritten getracked via de Ring-Ring app. Hiervoor wordt gebruikt gemaakt van GPS. Op basis van algoritmes (waarbij o.a. gekeken wordt naar snelheid en routes) wordt automatisch afgeleid of er sprake is van een auto- of fietsrit.

Alleen deelnemers die een ID aanmaken in de speciale app komen in aanmerking voor beloning. Wanneer deze ID ritten per fiets maakt tussen de vooraf opgegeven woonlocatie naar de vooraf opgegeven werklocatie, komt deze in aanmerking voor beloning. Dat betekent dat de echtgenoot of buur dus exact dezelfde reis zou moeten maken als de betreffende deelnemer. De kans hierop is uitermate klein. Daarnaast worden via datamining dagelijks data-analyses uitgevoerd door een analist om opvallende patronen te herkennen, zoals een mismatch tussen het referentieprofiel en het feitelijke vertoonde gedrag, het ontbreken van ID gegevens tijdens een rit of het herkennen van twee parallelle sporen (twee GPS sporen die exact hetzelfde zijn, duidt op gebruik van twee telefoons). Wanneer een onterechte beloning wordt vermoed, wordt er contact opgenomen met de deelnemer om nadere informatie te verschaffen en de administratie op orde te krijgen.

Ik ben fietser

Leuk dat je (vaker) op de fiets of e-bike wilt gaan en dat je wilt aanmelden bij ons fietsprogramma Hilversum Fietst. Officieel aanmelden is niet nodig. De Ring-Ring app downloaden en direct starten met fietsen is al voldoende. Voor meer informatie ga naar deze pagina.

Alleen mensen die eerst in de auto zitten en nu op de fiets gaan komen in aanmerking voor een beloning. Bestaande fietsers komen niet in aanmerking voor een financiële beloning.

Speciaal voor deze groep hebben wij ook de Ring-Ring app beschikbaar gesteld. Met de Ring-Ring app kom je wel in aanmerking voor een andere vorm van beloning:

 • Sparen voor een collectief doel in Hilversum;
 • Sparen via de Ring-Ring app:
  Iedere fietskilometer, zowel voor je werk als privé die in de Ring-Ring app wordt geregistreerd is een punt waard. Iedere 100 punten kun je inwisselen bij aangesloten (web)winkels. We zijn druk bezig om winkeliers in Hilversum te laten deelnemen;
 • Gratis proberen van een e-bike bij een rijwielhandelaar in Hilversum

Hartstikke goed dat je al zoveel fietst, daar zijn we blij mee! Dit project, Hilversum Fietst, is bedoeld om zoveel mogelijk mensen uit de auto op de fietst te krijgen, met name tijdens de spits. Deze mensen willen wij graag verleiden om te gaan fietsen hiervoor hebben wij een beloning beschikbaar gesteld. Hilversum Fietst maakt onderdeel uit van het Rijksprogramma Beter Benutten en wordt in belangrijke mate gefinancierd vanuit het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Het programma is erop gericht om de bereikbaarheid van stedelijke gebieden te verbeteren door met name gedrag beïnvloedende maatregelen in te zetten. Anders gezegd; het gaat erom dat we gedragsverandering bevorderen. Om de beperkte middelen efficiënt en effectief in te zetten is het onontkoombaar dat we een sterk accent leggen op de ‘overstappers’. De beloningsperiode is echter tijdelijk en wij hopen dat door deze interventie deze groep automobilisten na afloop van hun deelname uiteindelijk ook (meer) blijft fietsen.

Speciaal voor de bestaande fietsers hebben wij ook de Ring-Ring app beschikbaar gesteld.

Kan je op de website geen antwoord vinden op je vraag? Aarzel dan niet om ons te bellen of te mailen. We helpen je graag verder via info@hilversumfietst.nl of 085- 0656 296.

Overig

Het programma Hilversum fietst loopt formeel tot 31 maart 2018. Deelnemers kunnen tot 31 december 2017 in aanmerking komen voor een beloning.

Een fietsrit is een enkele rit tussen startadres (meestal jouw woonadres) en het eindadres (meestal jouw werkadres). Je kan slechts één startadres en één eindadres opgeven. Indien je verschillende start- of eindadressen heeft, geef je de adrescombinatie op die je het meest aflegt.

Het registreren van jouw fietsritten verloopt via de Ring-Ring app. Alleen ritten die via deze app zijn geregistreerd, tellen mee voor de beloning. De app registreert jouw fietsritten automatisch. Het is echter mogelijk om via de app het registeren handmatig uit te zetten. Vergeet je voor het fietsen het registreren weer aan te zetten, dan telt deze fietsrit niet mee voor jouw totaal. Je kunt dus niet achteraf fietsritten doorgeven.

In Hilversum hanteren wij de volgende spitstijden op werkdagen van 06.00 – 09.00 uur en van 16.00 – 18.00 uur.

Alleen deelnemers die een ID aanmaken in de speciale app komen in aanmerking voor beloning. Wanneer deze ID ritten per fiets maakt tussen de vooraf opgegeven woonlocatie naar de vooraf opgegeven werklocatie, komt deze in aanmerking voor beloning. Dat betekent dat de echtgenoot of buur dus exact dezelfde reis zou moeten maken als de betreffende deelnemer. De kans hierop is uitermate klein. Daarnaast worden via datamining dagelijks data-analyses uitgevoerd door een analist om opvallende patronen te herkennen, zoals een mismatch tussen het referentieprofiel en het feitelijke vertoonde gedrag, het ontbreken van ID gegevens tijdens een rit of het herkennen van twee parallelle sporen (twee GPS sporen die exact hetzelfde zijn, duidt op gebruik van twee telefoons). Wanneer een onterechte beloning wordt vermoed, wordt er contact opgenomen met de deelnemer om nadere informatie te verschaffen en de administratie op orde te krijgen.

Hartstikke leuk dat een (of meerdere) ideeën heeft voor een lokaal doel! Geef dit dan aan ons door via info@hilversumfietst.nl.

Indien je zelf besluit te stoppen met deelname aan de Hilversum Fietst dan kunt je dit middels een email aan info@hilversumfietst.nl Wij zullen je verzoek tot uitschrijving schriftelijk via email bevestigen.

Kun je op de website geen antwoord vinden op je vraag? Aarzel dan niet om ons te bellen of te mailen. We helpen je graag verder via info@hilversumfietst.nl of 085- 0656 296.