Spelregels

Onderstaande spelregels zijn van kracht tijdens de looptijd van de ‘Hilversum Fietst’ en kunnen tussentijds zonder opgaaf van reden worden gewijzigd.

Aanmelding ‘ik ga vaak met de auto”

Ga je nu vaak met de auto en wil je gaan fietsen dan kan je je aanmelden via de website www.hilversumfietst.nl. Voor de aanmelding vragen wij een vragenlijst in te vullen en deel te nemen aan een testperiode hoe je nu nog reist voor een periode van maximaal 2 weken.

Deelnamevoorwaarden ‘ik ga vaak met de auto’
Met je inschrijving geef je aan actief deel te nemen aan Hilversum Fietst.
Dit houdt in dat:

 • Je minstens 2 dagen per week (of 4 ritten tijdens de spits) de auto laat staan en de fiets gebruikt om de spits te mijden. Dit kan zijn door voor, tijdens of na de spits te fietsen.
 • Uit de testperiode naar voren komt dat je daadwerkelijk tijdens de spits in de auto rijdt.
 • Je gaat tijdens de actie minimaal 2 dagen méér met de fiets naar je werk dan dat je nu doet. Stel dat je voorafgaand aan je deelname 3 dagen per week met de auto en 2 dagen per week met de fiets naar je werk ging, moet je tijdens de actie minimaal 4 dagen met per week met de fiets naar je werk gaan.
 • Je werkgever in Hilversum is gevestigd, je studeert in Hilversum of woonachtig bent in Hilversum (of werkzaam bij Sherpa of Amerpoort).
 • Je alle fietsritten registreert met de Ring-Ring app
 • Je beschikt over een Android of iOS smartphone.

Aanmelding ‘ik zit al op de fiets’

Fiets je al naar het werk en wil je ook mee doen aan de Hilversum Fietst? Dat kan.

Download direct de Ring-Ring app, je maakt geen aanspraak op een beloning maar je kan wel gebruik maken van de voordelen van de Ring Ring app; inzicht in fietsbewegingen, fietsen voor het lokale doel en fietskilometers sparen die in te wisselen zijn via de Ring-Ring app.

Deelnamevoorwaarden ‘ik zit al op de fiets’

Met je inschrijving geef je aan actief deel te nemen aan Hilversum Fietst.
Dit houdt in dat:

 • Je niet in aanmerking komt voor een financiële beloning.
 • Je werkgever in Hilversum is gevestigd, je studeert in Hilversum of woonachtig bent in Hilversum (of werkzaam bij Sherpa of Amerpoort).
 • Je alle fietsritten registreert met de Ring-Ring app
 • Je beschikt over een Android of iOS smartphone

Startdatum

Zodra je je aanmeldt en de vragenlijst hebt ingevuld start de beloning. Je kan je tot uiterlijk tot 1 april 2018 aanmelden om in aanmerking te komen voor de volledige beloning.

Fietsrit

Een fietsrit is een enkele rit tussen startadres (meestal jouw woonadres) en het eindadres (meestal jouw werkadres). Je kan slechts één startadres en één eindadres opgeven. Indien je verschillende start- of eindadressen hebt, geef je de adrescombinatie op die je het meest aflegt.

Fietsritten registreren

Het registreren van jouw fietsritten verloopt via de Ring-Ring app. Alleen ritten die via deze app zijn geregistreerd, tellen mee voor de beloning. De app registreert jouw fietsritten automatisch. Het is echter mogelijk om via de app het registeren handmatig uit te zetten. Vergeet je voor het fietsen het registreren weer aan te zetten, dan telt deze fietsrit niet mee voor jouw totaal. Je kunt dus niet achteraf fietsritten doorgeven.

Beloning

Als je een automobilist bent en je wilt gaan fietsen, dan kan je in aanmerking komen voor een beloning. Als uit de vragenlijst en de testperiode blijkt dat je inderdaad met de auto reist dan ben je officieel deelnemer aan Hilversum Fietst.  Na toelating heb je de keuze voor 2 vormen van beloningen:

 • Aanschaf subsidie (e-) fiets subsidie
 • Vouchers / cadeaubonnen

Beloning Aanschaf (e-) fiets subsidie

Randvoorwaarden

 • Aanschafsubsidie bedraagt:
e-bike 25% van nieuw prijs Max subsidie € 500
Fiets 25% van nieuw prijs Max subsidie € 187,50
 • Je moet de factuur voor de nieuwe fiets zelf uploaden.
 • De factuur moet op naam staan incl. betalingsbewijs (bankafschrift/pinbon). Zonder factuur wordt er geen beloning / subsidie uitgekeerd aan deelnemer
 • De factuurdatum mag niet eerder zijn dan 1 juni 2017. De factuurdatum mag ook niet later zijn dan 31 mei 2018.
 • Er is geen subsidie mogelijk als jouw werkgever een aanschafregeling i.h.k.v. werkkostenregeling heeft. Er is dan wel de mogelijkheid tot niet-monetaire materiële vergoedingen.
 • Hilversum Fietst oordeelt of de verschillende stappen van de beloningen voldoen aan de voorwaarde om in aanmerking te komen voor een beloning.

Toelating tot fietsactie

 • Volledige afronding van aanmelding en vragenlijst
 • Deelnemen aan testperiode voor periode van 2 weken, minimaal 2 dagen (of 4 ritten tijdens de spits) rijdt in de spits. Hiervoor wordt de app Vroem gebruikt.
 • Als blijkt dat je na de testperiode inderdaad minimaal 2 dagen 4 keer in de spits rijdt dan word je toegelaten tot de fietsactie en ben je officieel deelnemer.

Wanneer kom je in aanmerking voor beloning

Als je bent toegelaten na de testperiode dan moet je de Ring-Ring app downloaden en  gebruiken.

 • Om in aanmerking te komen voor de beloning moet de je minimaal 40 fietsritten tijdens de spits maken. Na 15 ritten ontvang je een beloning van €30,- voor een gewone fiets, of €60,- voor een e-bike. Na nog eens 25 ritten ontvang je een beloning van €50,- voor een gewone fiets en €100,- voor een e-bike.
 • Nadat er 40 ritten zijn gefietst kan je blijven fietsen. Tot eind mei 2018 heb je de mogelijkheid om het restant subsidie bedrag bij elkaar te fietsen. Elke rit die wordt gefietst ontvang je de ritprijs (€2,- fiets, €4,- e-bike) tot het maximale bedrag wat wordt gefietst. Deze vergoeding wordt in juni 2018 uitgekeerd.
 • Tijdens de vakantieperiode van 22 juli 2017 t/m 3 september 2017 komen de gemaakte fietsritten niet in aanmerking voor een beloning.

Beloning vouchers / cadeaubonnen

Toelating tot fietsactie

 • Volledige afronding van aanmelding en vragenlijst
 • Deelnemen aan testperiode voor periode van 2 weken, minimaal 2 dagen rijdt in de spits. Hiervoor wordt de app Vroem gebruikt.
 • Als blijkt dat je na de testperiode inderdaad minimaal 2 dagen 4 keer in de spits rijdt dan wordt je toegelaten tot de fietsactie en ben je officieel deelnemer.

Wanneer kom je in aanmerking voor beloning

Als je bent toegelaten na de testperiode dan moet je Ring-Ring app downloaden en  gebruiken. Om in aanmerking te komen voor de beloning dien je minimaal 40 fietsritten tijdens de spits maken.

 • Na 15 ritten tijdens de spits ontvang je een waardebon t.w.v. € 30,00 bij een lokale fietsenmaker in Hilversum (overzicht deelnemende fietsenmakers vind u hier). Ook is het mogelijk om te kiezen voor een 1 jarig abonnement op Fietsned pechhulp
 • Na nog eens 25 ritten tijdens de spits heb je de keuze uit 3 soorten cadeaubonnen: Welness waardebon, Hotel waardebon of een Restaurant waardebon (alle waardebonnen vertegenwoordigen een waarden van €50,00)
 • Indien je tot eind mei 2018 blijf fietsen en minimaal nog 8 spitsritten maakt dan kom je in aanmerking voor de laatste cadeaubon voor een Dagje weg t.w.v. €20,00.
 • Tijdens de vakantieperiode van 22 juli 2017 t/m 3 september 2017 komen de gemaakte fietsritten niet in aanmerking voor de beloning.

Beloning E-bike probeeractie

Randvoorwaarden

 • Je vraagt maximaal één voucher aan per persoon.
 • Je werkgever is in Hilversum gevestigd, je studeert in Hilversum of je bent woonachtig in Hilversum (of werkzaam bij Sherpa of Amerpoort).
 • Na afloop ga je akkoord met het invullen van een enquête die je van ons ontvangt.
 • Je hebt een geldige legitimatie bij je als je de e-bike afhaalt bij de rijwielhandelaar.
 • Je bent zelf aansprakelijk voor eventuele schade of letsel opgelopen door het gebruik van de e-bike.
 • Je gaat zorgvuldig om met de beschikbare e-bike.
 • Er zijn geen kosten verbonden aan het proberen van de e-bike voor 1 dag.

Toelating tot probeeractie
Zowel (voormalige) automobilisten als reeds fietsende deelnemers kunnen deelnemen aan de e-bike actie. Ook als je al gebruik maakt van de beloning aanschaf (e-) fiets subsidie of de vouchers/cadeaubonnen. Het is uiteraard niet verplicht. Op de website www.hilversumfietst.nl/probeeractie kan je je direct aanmelden. Overzicht deelnemende fietsenmakers vind u hier.

Spitstijden

In Hilversum hanteren wij spits (06.00 – 09.00 uur en 16.00 – 18.00 uur)

Onterechte beloning

Indien blijkt dat je uiteindelijk niet aan de voorwaarden tot deelname en de spelregels hebt voldaan, dan houden wij ons het recht voor om de kosten te verhalen c.q. terug te vorderen (incl. eventuele incassokosten) bij de je. Tevens kan er bij onterecht uitgekeerde beloningen een boete worden opgelegd ter grootte van het bedrag van de onterecht uitgekeerde beloningen met een minimum van €50,00.

Persoonsgegevens

Tijdens dit project wordt gebruik gemaakt van persoonsgegevens en reisgegevens. Deze worden verwerkt door Advier B.V. en Ring-Ring B.V. Het doel en het gebruik worden beschreven in het privacy reglement.

Inactief

Indien blijkt dat je niet actief bent en dus niet gebruik maakt van de Ring-Ring app dan zullen wij je na 8 weken automatisch uitschrijven. Ook wanneer je wel fietst, maar je fietsritten niet registreert binnen de door de Hilversum Fietst gestelde termijn, betekent dit dat je niet actief bent geweest in het programma.

Uit dienst bij jouw bedrijf of verhuizen

Indien je uit dienst treedt, kun je helaas niet meer deelnemen aan het programma en eindigt de deelnemersovereenkomst tenzij je gaat werken voor een andere werkgever die gevestigd is in Hilversum. Indien je verhuist, dan dien je dat zo snel mogelijk door te geven aan info@hilversumfietst.nl.  Je geeft je nieuwe woon/werkroute door in de Ring-Ring app.

Vakantieperiode

Hilversum Fietst hanteert een vakantieperiode van 22 juli 207 t/m 3 september 2017. Je kunt ten alle tijden blijven fietsen (en dus registreren in de Ring-Ring app), alleen tijdens deze vakantieperiode worden de ritten niet meegeteld om in aanmerking te komen voor de beloning.

Vakantie

Indien je op vakantie gaat hoef je dit niet door te geven aan ons. Voor ons is het van belang dat je uiterlijk op 31 mei 2018 minimaal 40 ritten in de spits hebt gefietst. Als dit wordt onderbroken wordt door een vakantie en/of vrije dagen dan is dat geen probleem. Indien je 8 weken geen ritten hebt geregistreerd dan zullen wij je uitschrijven.

Zwangerschapsverlof

Indien je met zwangerschapsverlof gaat en waardoor het niet mogelijk is om minimaal 40 ritten tijdens de spits te fietsten voor 31 mei 2018 dan is het helaas niet mogelijk om deel te nemen aan de Hilversum Fietst. Wij zullen je in dat geval niet toelaten en uitschrijven. Twijfel je of je kunt deelnemen, neem dan contact met op ons.

Einde deelname

Indien je zelf besluit te stoppen met deelname aan Hilversum Fietst dan kun je dit middels een email aan info@hilversumfietst.nl doorgeven. Wij zullen je verzoek tot uitschrijving schriftelijk via email bevestigen.